Tagged: Modern Sciences

0

Viktorie Vítů: Fotografie mezi póly

Konference představila fotografii jako médium, které dokáže pojmout zdánlivé protivy. Bez jedné by nebylo druhé: metody a požadavky jedné podmínily vznik druhé; druhá (a možnosti s ní spojené) zásadně proměnila praxi té první. Řeč je...

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search